Menghadiri Pernikahan Non Muslim

✏Ustadzah Nurdiana
🌿🌺🍂🍀🌼🍄🌷
Pertanyaannya,                
Assalamuallaikum,           
Apa  hukumnya bila menghadiri pesta pernikahan teman  ¥ąɲǥ non islam,apakah boleh kita memasuki tempat. Beribadahnya ? Mohon penjelasan!!!      
Member 🅰2⃣8⃣.   
 ________________. 
Jawabannya,                        
Wa alaikum salam wr wb,                                            
hukum menghadiri pesta pernikahan  ¥ąɲǥ non muslim boleh, karena ini bagian dari muamalah kita, bagaimana kita menjalin hubungan baik sebagai makhluk sosial, sementara tuk memasuki rumah peribadatannya ulama berbeda pendapat.                              
A. Haram ketika ada peribadatan, dalilnya qs Alkafirun, “katakanlah hai orang-orang kafir, aku tdk menyembah apa  ¥ąɲǥ kamu sembah dan kamu bukan penyembah tuhan  ¥ąɲǥ aku sembah, dst,.. hingga akhir surah. Juga fatwa Umar ibnul khattab “janganlah kalian memasuki tempat ibadah orang kafir pada saat mereka sedang merayakan hari agama mereka,karena kemarahan Allah akan turun kepada mereka”.                               
B. Ketika tidak ada peribadatan, khilaf ada  ¥ąɲǥ membolehkan ada  ¥ąɲǥ melarang.                 
Kesimpulannya, kalau hanya menghadiri pernikahan di bolehkan akan tetapi kalau acaranya di gereja atau  ¥ąɲǥ semisalnya sebaiknya tidak usah .     
Wa Allahu a’lam. 
🍀🌻🍁🍄🌷🌸🌹
Dipersembahkan oleh:
www.iman-islam.com
💼Sebarkan! Raih bahagia..

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *