Yang Dilarang Saat Haid

By: Ustadzah Novria Flaherti
Mau tanya, misalnya kalau kita lagi halangan emang ga boleh berdo'a? Ada teman saya bilang pas kita lagi do'a bersama dia lagi berhalangan, kita d suruh baca Al-Fatihah baru dia nanya sama saya boleh kah aku baca Al-Fatihah, trus saya bilang boleh lah, trus dia bilang bukannya ga boleh ya segala hal yang beribadah kecuali shalawatan baru boleh. Gmna tanggapannya ukh? Terimakasih.

Jawaban
========

◈ Yang tidak dibolehkan bagi wanita haid.

1. Shalat dan Puasa.

Dari Mu'adzah ia bertanya kepada 'Aisyah, "Mengapa perempuan yang haid hanya mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?" Maka 'Aisyah menjawab, "Yang demikian itu terjadi pada kami (ketika) bersama Rasulullah –shallallaahu ‘alahi wa sallam-, yaitu agar kami mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengqadha' shalat."

Imam An-Nawawi berkata, "Umat muslim bersepakat bahwa wanita yang haid dan nifas tidak wajib mengerjakan shalat."

2. Berjima'.

Allah –subhaanahu wa ta’ala– berfirman, yang artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci……." (QS. Al-Baqarah: 222)

Dalam menafsirkan kata "mahidz" yang pertama, maka ulama bersepakat bahwa itu artinya darah haid. Akan tetapi mereka berbeda pendapat ketika menafsirkan kata "mahidz", ada yang mengartikan darah haid, masanya, tempat keluarnya (farj).

Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan apa saja kecuali nikah (yakni bersenggama)."

Maka, diharamkan bagi seorang suami melakukan jima' dengan isterinya yang sedang mengalami haid. Begitu juga diharamkan bagi seorang isteri memberikan kesempatan kepada suaminya untuk melakukan hal tersebut.

Imam An-Nawawi –rahimahullah ta’ala– mengatakan, "Apabila seorang muslim berkeyakinan akan halalnya menyetubuhi wanita yang sedang haid pada kemaluannya, maka ia dihukumi kafir murtad. Sedangkan apabila ia tidak meyakini akan kehalalannya, entah disebabkan lupa dan tidak mengetahui adanya haid atau dirinya tidak mengetahui akan haramnya perbuatan tersebut atau karena dipaksa, maka ia tidak berdosa dan tidak ada kafarat baginya. Namun, apabila ia menyetubuhi isterinya dengan sengaja dan ia mengetahui bahwa isterinya sedang mengalami haid dan ia pula mengetahui haramnya perbuatan tersebut serta tanpa adanya suatu paksaan, maka ia telah berbuat maksiat dan dosa besar, maka wajib baginya bertaubat."

Untuk menyalurkan syahwatnya, suami diperbolehkan melakukan selain jima' (senggama), seperti: berciuman, berpelukan dan bersebadan pada selain daerah farj (vagina). Namun, sebaiknya, jangan bersebadan pada daerah antara pusat dan lutut kecuali jika sang isteri mengenakan kain penutup. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan 'Aisyah –radhiallahu ‘anha-, "Pernah Nabi –shallallaahu ‘alahi wa sallam-berkain, lalu beliau menggauliku sedang aku dalam keadaan haid."

3. Thawaf

Sebagaimana penuturan 'Aisyah -radhiallahu ‘anha-, "Aku datang ke Makkah dalam keadaan haid. Dan aku belum sempat thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Maka aku adukan hal itu kepada Rasulullah –shallallaahu ‘alahi wa sallam-, beliau bersabda, "Perbuatlah sebagaimana yang dilakukan seorang yang berhaji, kecuali thawaf di sekeliling Ka'bah sampai engkau suci (dari haid)."