Nabi Nuh AS (Part 1)

Ustadzah Ida Faridah

============================

Assalamu'alaikum adik-adik....
Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah SWT, kali ini kita akan membahas tentang Nabi Nuh as.

⇨ Nabi Nuh as adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi setelah Idris, Syits dan Adam alaihimussalam. Telah diriwayatkan hadist Rasulullah SAW dalam Shahih Bukhari dari Abu Hurairah r.a. pada hadist tentang syafa'at bahwa manusia yang berkumpul di mahsyar berkata kepada Nuh as setelah mereka mendatangi Adam as:

⇨ "Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan Allah telah menamakanmu hamba yang bersyukur. Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Allah SWT. Tidakkah engkau melihat keadaan kami?." (HR. Bukhari)

⇨ Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari: Ungkapan hadist ini bahwa Nuh adalah rasul pertama cukup membingungkan mengingat Adam as adalah Nabi yang juga diberi syafa'at dan anak-anaknya mengikuti syariat tersebut, berarti Adam adalah rasul pertama.

⇨ Bisa jadi yang dimaksud oleh orang-orang di padang mahsyar tersebut adalah bahwa Nuh as merupakan rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, karena dimasa Adam belum ada manusia lain selain Adam dan keluarganya, juga risalah Adam seperti pendidikan ayah terhadap anak-anaknya.

⇨ Sehingga dipahami bahwa Nuh as adalah rasul pertama yang diutus kepada keluarganya dan orang-orang lain atau ummat lain yang berpencar tempat tinggal mereka, sedangkan Adam hanya menyampaikan risalah untuk anak-anaknya dan mereka tinggal dalam satu kawasan.