TERUSLAH BERSHABAR AGAR ALLAH TERUS BERSAMAMU

Selasa, 14 Syawal 1437 H/19 Juli 2016

📒Sirah

📖 *TERUSLAH BERSHABAR AGAR ALLAH TERUS BERSAMAMU*
==============================
🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃🌸

Tetaplah Bersabar Agar Pertolongan Itu Datang

Dan ketahuilah bahwa di dalam kesabaran terhadap hal yang engkau benci terdapat banyak kebaikan. Bahwa pertolongan itu (datang) setelah kesabaran, dan kelapangan itu (datang) setelah kesempitan serta bahwa kemudahan itu (datang) setelah kesulitan. (HR Ahmad No 2666)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al Baqarah:153)

Teruslah Bersabar Agar Kekuatan Itu Datang

Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. (QS. Al Anfaal:65)

Tetaplah Bersabar Agar Balasan Baik Terus Ada Bersamamu

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An Nahl:96)

Kebahagian Sejati Ada Pada Orang Yang Sabar

Orang yang berbahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang terkena ujian dan cobaan, dia bersabar. (HR Ahmad)

Maukah Dikagumi Rasulullah?

Aku (rasulullah) mengagumi seorang mukmin yang bila memperoleh kebaikan, dia memuji Allah dan bersyukur. Bila ditimpa musibah, dia memuji Allah dan bersabar. (HR Ahmad)

Dan ini juga luar biasa, Rasulullah mengagumi mukmin yang bershabar? Saat kita menghentikan shabar, artinya kita lagi menjadi pribadi yang dikagumi Rasulullah shallallahu wa alaihi wa sallam.

Sumber: www.motivasi-islam.com

🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃🌸

Dipersembahkan oleh:
www.iman-islam.com

📲Sebarkan! Raih pahala